Lees verder

Op dinsdag 30 januari sloot de schriftelijke vragenronde over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

De vragenronde betrof ook de uitvoering van de motie van Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) over bibliotheektoegang voor iedereen.

Behandeling vragen en opmerkingen

De leden van de fracties CDA, GroenLinks, D66, SP en PvdA maakten van de mogelijkheid gebruik om vragen en opmerkingen via de Voortouwcommissie, naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te sturen. De Vaste commissie voor OCW heeft procedureel zes weken om de vragen te beantwoorden, maar gaf informeel aan dat ze het onderwerp voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Tweede Kamer wil bespreken.

Bekijk hier de Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).