Lees verder
In het kader van de voorbereiding op het Europees voorzitterschap van Nederland komend voorjaar, is de VOB in gesprek gekomen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Vanuit BZK wordt de Agenda Stad als beleidsthema voor de toekomst van Nederland en voor de Europese agenda gevoerd.

De VOB is uitgenodigd voor een interview op de website Agenda Stad over de rol van de openbare bibliotheek in de samenleving.

Het interview vindt u hier.

Ook komt er nog een interview met Francine Houben over haar visies op de bibliotheek in de stad naar aanleiding van het bouwen van de Birmingham Public Library. De opdracht die zij vorige week kreeg voor renovatie van de New York Public Library voegt toe aan actualiteitswaarde van deze berichtgeving over de bibliotheek.

Over Agenda Stad

Het kabinet heeft in de Miljoenennota en de brief Werken aan Groei aangekondigd in 2015 een Agenda Stad aan de Tweede Kamer te sturen met maatregelen om de groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse steden te versterken. De uitwerking van Agenda Stad is vervolgens op 14 november 2014 in de ministerraad vastgesteld op basis van de volgende punten.

Kernpunten

  • Economische groei. Internationaal onderzoek wijst uit dat steden in toenemende mate de groeimotor zijn van de economie.
  • Innovatie en startups concentreren zich steeds meer in de stad. Stedelijke regio’s zijn voor een steeds groter deel verantwoordelijk voor toegekende patenten.
  • Steden zijn bepalend voor de leefkwaliteit van een groeiende groep mensen. Thema’s als files, onveiligheid of leegstand zetten die leefbaarheid onder druk, en daarmee ook het vestigingsklimaat.