Lees verder
In 2015 hebben tien bibliotheken voor de eerste keer Drevast Bouw en Waarderingen ingeschakeld voor een waardebepaling van hun panden en de bezwaarprocedure onroerendezaakbelasting. En met succes want in het afgelopen jaar hebben bibliotheken ruim € 27.000 bespaard.

De VOB heeft hiervoor een mantelovereenkomst gesloten met Drevast.

Besparingen

Inmiddels is de structurele jaarlijkse besparing voor de bibliotheekbranche op onroerendezaakbelasting (OZB) opgelopen tot een kleine 100.000 euro per jaar.

Zoals Karin Meijerman (directeur-bestuurder van De Bibliotheek Drachten/Smallingerland) zegt: "Vrijwel zonder moeite van onze kant heeft Drevast voor ons, met 5 jaar terugwerkende kracht, de OZB aanslagen fors teruggebracht. Een mooi resultaat!"

WOZ en OZB

U heeft uw WOZ-beschikking en aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) ontvangen of ontvangt die binnenkort. Daarom neemt Drevast begin maart contact met u op om te bekijken of u ook voordeel kunt behalen. Kijk voor meer informatie op Ledenvoordeel | Bezwaar OZB en WOZ.