Lees verder
De huisstijl van de Bibliotheek heeft een update gekregen. Sinds de introductie van het merkbeeld en de bijbehorende landelijke huisstijl van de Bibliotheek in 2009 is er veel veranderd.

Verbreding in het aanbod van producten en diensten en de toename in het gebruik van digitale en social media vraagt om een continue doorontwikkeling van de huisstijl.

Vernieuwd handboek

Daarom heeft het Merkteam van de VOB de afgelopen maanden gewerkt aan een aanpassing van het huisstijlhandboek. Deze update is vanaf nu beschikbaar op de landelijke huisstijlportal. De belangrijkste wijzigingen zijn de beeldtaal, lettertypen, rechte vormen en de grijze kleur. Er volgt nog een aanvulling met richtlijnen voor social media.

Huisstijl online en jeugd en jongeren

Specifieke informatie met betrekking tot online vormgeving en de stijl voor jeugd en jongeren vind je respectievelijk in de ‘online styleguide’ en de ‘manual jeugd en jongeren’. De online styleguide stamt uit 2016 en is met de ontwikkeling van de onlinebibliotheek aangepast. De manual jeugd en jongeren is aan een refresh toe, en zal met de ontwikkeling van de jeugdbibliotheek aangepast worden.

Handboeken

Alle handboeken vind je op de landelijke huisstijlportal. De portal zal ook een update krijgen naar aanleiding van de aanpassingen in de huisstijl.

Merkteam

Het landelijk Merkteam werkt in opdracht van de directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Bibliotheken en Bibliotheekorganisaties kunnen het landelijk Merkteam om advies of goedkeuring vragen bij een specifieke ontwikkeling van de huisstijl. Ze kunnen ook concrete uitwerkingen voorleggen. Het Merkteam is te bereiken via merkteam@debibliotheken.nl.