Lees verder
Op grond van overgangsrecht in de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijft de huidige ketenbepaling - zoals opgenomen in artikel 4 van de cao OB - gelden tot 1 juli 2016.

Dit betekent dat tot 1 juli 2016 nog steeds een onbeperkt aantal tijdelijke contracten mag worden gesloten voor de gezamenlijke duur van drie jaar.

Contracten

Bij onderbrekingen van ten hoogste drie maanden tussen opeenvolgende contracten vindt doortelling plaats ten aanzien van de gezamenlijke maximale totaalduur.

Vanaf 1 juli 2016 is de Wwz dwingend en is artikel 4, leden 2 en 3, van de cao OB niet meer van toepassing. Dit betekent dat tijdelijke contracten die lopen op 1 juli 2016 en contracten die vanaf die datum worden aangegaan vallen onder de regels van Wwz.