Lees verder
De huidige cao Openbare Bibliotheken (OB) wordt nu verlengd, ten hoogste voor een jaar, met inbegrip van twee aanpassingen per 1 juli 2019.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen op dit moment nog. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, laten we dat zo snel mogelijk weten.

Aanpassingen

Door wijziging van de Wet op het minimumloon en de afschaffing van het jeugdloon voor 21-jarigen wordt de huidige cao OB per 1 juli op twee punten aangepast:

  1. De eerste vijf treden van de jeugdschaal voor 21-jarigen worden vervangen door het wettelijk minimumloon;
  2. De eerste trede van schaal 1 wordt vervangen door het wettelijk minimumloon op die datum. Deze aanpassing heeft ook gevolgen voor werknemers die in het kader van de Participatiewet werkzaam zijn.

Meer informatie hierover vind je op onze website.