Lees verder

In juni en juli 2021 vond de socialmediacampagne #mijnbibliotheek plaats. De meningen daarover zijn gepeild middels een ledenenquête. Daarnaast heeft het bureau dat de campagne maakte een rapport uitgebracht. Het rapport van het bureau en een korte evaluatie en duiding van de resultaten staan op Biebtobieb.

Samengevat blijkt dat de campagne goed scoorde op bereik, maar dat die beperkte interactie opleverde. Met name de Facebook-advertising gericht op ‘vrouwen 40+’ (pijler ‘lezen’) deed het goed. Op Instagram wisten we ook de doelgroep ‘gemeenten’ goed te bereiken (pijler ‘ontwikkeling’). De bereikcijfers van de campagne waren hoog in relatie tot de benchmarks van Facebook.

Op interactie scoorde de campagne minder. Daarom is tussentijds de focus verlegd van interactie naar bereik. De vijf verschillende uitingen pasten uiteindelijk ook beter bij een campagne op bereik dan op interactie. De uitgebreide resultaten en aanbevelingen voor een volgende campagne plus de resultaten van de ledenenquête zijn waardevolle input voor een volgende campagne.