Lees verder
Het ministerie van BZK heeft besloten het programma Digitale inclusie de komende jaren verder te ondersteunen. Het subsidiebedrag gaat flink omhoog. In 2022 ontvangen deelnemende bibliotheken 83 cent per inwoner van hun werkgebied (dat is tot nu toe 8 cent). Alle bibliotheekorganisaties ontvangen binnenkort een aanvraagformulier. Dat hoeven zij alleen te ondertekenen en vóór 15 december naar de KB terug te sturen.

Bibliotheken ontvangen de subsidie om de activiteiten in de subsidieregeling 2019-2021 voort te zetten. Die zijn omschreven in de oorspronkelijke verleningsbeschikking die elke bibliotheek heeft ontvangen. Ook de verplichtingen die daarbij horen, blijven vanaf 2022 gelden.

Kloof dichten

Het maakt hiermee onderdeel uit van het beleid van het ministerie van BZK zoals verwoord in zijn Agenda digitale overheid en sluit ook naadloos aan bij het overheidsbrede beleid om de kloof tussen burger en overheid te dichten.

BZK heeft een aanvraag ingediend bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), die voor dit doel middelen vrijmaakt. Dit is een van de goedgekeurde aanvragen, omdat de IDO’s ook een speerpunt zijn van BZK.

Aanvragen

Neemt jouw bibliotheek deel aan het programma Digitale inclusie? Dan ontvangt de bibliotheek binnenkort het aanvraagformulier. Dit hoeft alleen ondertekend en teruggestuurd te worden.

Het formulier moet uiterlijk 15 december 2021 ontvangen zijn door het Subsidieloket KB.

Daarna ontvangt elke aanvragende bibliotheek een toekenningsbrief. Hierin staat het totaalbedrag voor de bibliotheekorganisatie.

Subsidieregeling

De subsidieregeling Digitale inclusie is gepubliceerd in de Staatscourant op 29 oktober.
Bekijk de subsidieregeling.

Zie ook de themapagina Digitale Inclusie van de KB.