Lees verder
Binnen het programma Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) werken ze eraan om mensen langer en productief aan het werk te houden door leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Hebben jullie als bibliotheekorganisatie een traject in gedachten? Dan kun je gebruik maken van het programma en een subsidie aanvragen.

Duurzame inzetbaarheid

Stuur je aanvraag tussen 14 en 25 november 2016 in via het subsidieportaal van Agentschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid.