Lees verder
Tijdens het algemeen overleg (AO) van 9 maart 2016 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer stond het BNC Fiche 'Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten' op de agenda.

De commissieleden konden vragen stellen aan minister Van der Steur ter voorbereiding op de formele raadsformatie Justitie en Veiligheid van 10 en 11 maart in Brussel.

Harmonisatie auteursrecht?

Met name de VVD heeft in dit algemeen overleg aangegeven dat een volledige harmonisatie van het auteursrecht te snel gaat en het risico met zich mee brengt dat de Nederlandse markt wordt uitgehold. De VVD ziet de meerwaarde van een volledige harmonisatie niet in. De partij wil eerst een minimale harmonisatie om vervolgend te kunnen kijken naar de effecten hiervan.

Minister Van der Steur heeft aangegeven dat realisme noodzakelijk is op dit dossier. De ambitie van de Europese Commissie op dit punt zal niet snel gerealiseerd worden in de komende jaren. De Europese Commissie heeft ook geen concrete initiatieven aangekondigd.

De Nederlandse regering staat in principe niet negatief tegenover een complete harmonisatie van het auteursrecht.