Lees verder
Door marktontwikkelingen hebben leden aan de VOB gevraagd hoe hun positie versterkt kan worden. Marktwerking en concurrentie waren in onze sector vrijwel onbekend.

Met de komst van toetreders als Karmac en Questum is daar verandering in gekomen. De VOB heeft onder andere het project ‘Versterken concurrentievermogen’ opgestart om de positie van openbare bibliotheken te versterken.

Handreiking

Een van de opbrengsten is de handreiking ‘Inspelen op aanbestedingen van bibliotheekdiensten voor openbare bibliotheken’. Deze handreiking is opgesteld samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant en heeft als doel het kennisniveau op het gebied van aanbestedingen te verhogen. De volgende thema’s komen voobij;

  • Aanleiding en doel
  • Wat is aanbesteden?
  • Een aanbestedingsprocedure onder het vergrootglas
  • Casus gemeente Waterland met leerpunten uit de praktijk
  • Hoe bereid ik mij voor op een aanbesteding?
  • Hoe doorloop ik een aanbesteding succesvol?

U vindt de handreiking in de rechterkolom op het dossier Belangenbehartiging/Concurrentievermogen. (eerst rechtsboven inloggen)

Bijeenkomsten

De VOB organiseert in juli en september workshops met als doel het voorbereiden van een eigen aanpak indien nieuwe toetreders op de markt verschijnen.

De handreiking vormt samen met de al eerder gepubliceerde analyse ‘Commercieel aanbod’ van de Rijnbrinkgroep belangrijk materiaal om tot een gedegen eigen aanbod te komen. Hou de website in de gaten voor data en locaties.