Ga door naar hoofdcontent
NieuwsGroenLinks-PvdA, D66 en SP: honoreer alle SPUK-aanvragen voor bibliotheken

GroenLinks-PvdA, D66 en SP: honoreer alle SPUK-aanvragen voor bibliotheken

Woensdag 24 januari 2024

Op dinsdag 16 en donderdag 18 januari debatteerde de Tweede Kamer met minister Dijkgraaf, minister Paul en de nieuwe staatssecretaris Fleur Gräper over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tijdens het debat is veel aandacht voor basisvaardigheden, laaggeletterdheid en de meerwaarde van de openbare bibliotheek. GroenLinks-PvdA, D66 en SP pleiten ervoor om alle SPUK-aanvragen te honoreren. De staatssecretaris neemt deze wens mee bij de gesprekken over de Voorjaarsnota. Daarnaast gaat de staatssecretaris in gesprek met VNG, IPO en VOB over hoe de middelen vanaf 2025 het beste kunnen worden verdeeld.

Staatssecetaris Gräper gaat in gesprek over overschrijding van SPUK-aanvragen

De kersverse staatssecretaris Fleur Gräper noemt de bibliotheek als de plek waar de wereld voor je opengaat. De staatssecretaris benadrukt de noodzaak van de huidige investeringen waardoor bibliotheken hun onmisbare functie voor het dorp, de stad en de gemeenschap nog beter kunnen vervullen. In reactie op vragen van GroenLinks-Pvda, D66 en de SP stelt staatssecretaris Gräper dat de overschrijding van de SPUK-regeling laat zien dat de behoefte aan investeringen groot is en blijft. De staatssecretaris gaat in gesprek met de VNG, het IPO en de VOB over hoe de beschikbare middelen vanaf 2025 het beste kunnen worden ingezet om de ingezette beweging voort te zetten.

Klaas Gravesteijn, directeur VOB: “In het hele land liggen de plannen klaar om de bibliotheek te versterken. Met slechts €10 miljoen extra kunnen we alle plannen realiseren. Gemeenten zijn bereid hier nog eens 20% bovenop te leggen. Onze oproep aan het kabinet én de Kamer om deze financiering te regelen bij de Voorjaarsnota. Iedereen heeft het recht op de bibliotheek in de buurt. Laten we dit dan ook overal realiseren.”

Bibliotheek op School belangrijke pijler in Masterplan basisvaardigheden

Elke leerling moet goed leren rekenen, lezen en schrijven, veilig de weg weten te vinden in de digitale wereld en volwaardig mee kunnen doen in onze samenleving, aldus minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Met het Masterplan basisvaardigheden wil de minister deze ambitie realiseren. Minister Paul noemt het stimuleren van lezen en leesplezier door bibliotheken en de investeringen in de Bibliotheek op school (dBos) hierbij zeer belangrijk. In reactie op vragen vanuit het CDA en de SGP benadrukt de minister dat ouderbetrokkenheid één van de bouwstenen is van het programma dBos. Ouders die niet vanzelfsprekend betrokken zijn bij het lezen of het voorlezen, worden bewust gemaakt van hoe belangrijk en mooi hun rol daarbij kan zijn, aldus de minister.

Motie Westerveld: onderzoek gratis lidmaatschap voor iedereen

GroenLinks-PvdA heeft middels de motie Westerveld gepleit voor een gratis bibliotheekabonnement voor alle leeftijden, te beginnen met de laagste inkomens. De staatssecretaris noemt het positief dat gemeenten vormen van gratis lidmaatschap mogelijk maken, maar stelt dat hiervoor landelijk geen budget beschikbaar is. De motie Paternotte-Krul verzoekt de regering om zo snel mogelijk, het liefst in 2024, de gemeentelijke zorgplicht voor een bibliotheek in de wet te verankeren en daarvoor het geld beschikbaar te houden. Staatssecretaris Gräper verwacht dat de wet begin 2025 van kracht zal gaan, maar dat het eerder niet mogelijk is. Beide moties zijn tijdens de stemming op dinsdag 23 januari verworpen.