Lees verder
De leden van de VOB hebben op de ALV van 13 juni 2013 unaniem ingestemd met de oprichting van het Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds).

In september 2013 komen er regiobijeenkomsten voor de leden. De werkgevers worden daar geraadpleegd over de mogelijke activiteiten van het A&O-fonds.

Verder

De cao-delegatie gaat de positie van gemeentelijke bibliotheken in relatie tot het A&O-fonds onderzoeken.

Fonds

Het A&O-fonds wordt ingezet voor een goed functionerende arbeidsmarkt in de openbare bibliotheken sector. Het A&O-fonds zet met name in op het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, zowel landelijk als regionaal. Het fonds zelf wordt een kleine en slagvaardige organisatie. Voor de uitvoering gaat het fonds optimaal gebruik maken van de bestaande infrastructuur in onze branche.