Lees verder
De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, geeft u ook kansen die u kunt gebruiken bij het beïnvloeden van uw lokale democratische proces. De VOB heeft daarom de brochure 'Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!' uitgebracht.

Hoe kunt u de bibliotheekwet gebruiken voor de positionering van uw bibliotheek? De brochure gaat in op de wet in grote lijnen, de rechtspositie van de lokale bibliotheek en tips voor acties en promotie.

De leden van de VOB ontvangen twee brochures. U kunt ‘Grijp de kansen van de nieuwe bibliotheekwet!’ ook downloaden op De VOB/Informatie en publicaties.

Wsob

De Wsob laat zich lezen als een beleidsstuk. Er is veel ruimte voor lokale invulling en lokaal maatwerk. In november 2014 heeft de VOB workshops ‘Grijp de bibliotheekwet als kans’ georganiseerd. De gedachtewisseling en opbrengst van deze workshops zijn samengebracht om u verder te helpen de bibliotheekwet te benutten in de dialoog met gemeente(n) en in uw beleidsvoorbereiding.

Gemeenten

Half april zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een handreiking Wsob voor de gemeenten publiceren. We informeren u over de verschijning via onze website en nieuwsbrief.