Lees verder
De VOB heeft samen met Bibliotheek Eindhoven begin februari een oriënterend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van het ministerie van Veiligheid en Justitie over preventiebeleid en het verstrekken van gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers in bibliotheken.

Tijdens het gesprek bleek dat de branche als geheel binnen de huidige beleidsregels niet in aanmerking komt voor de gratis VOG voor vrijwilligers.

Vrijwilligers en VOG

De VOB blijft in gesprek met het ministerie van Veiligheid en Justitie met als doel: op termijn een branche breed preventiebeleid en de mogelijkheid voor gratis VOG. Dit naar aanleiding van een vraag van de Bibliotheek Eindhoven. Ruim 3.000 verenigingen kunnen namelijk gebruik maken van beleidsregels van het ministerie van Veiligheid en Justitie waardoor zij niet hoeven te betalen voor hun VOG-aanvragen.

De VOB gaat u binnenkort kort bevragen over uw preventiebeleid en over uw gebruik van VOG-verklaringen.