Lees verder
Naar aanleiding van een vraag van de Openbare Bibliotheek Eindhoven heeft de VOB heeft bekeken of het mogelijk is om voor vrijwilligers in bibliotheken gratis Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen krijgen.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving zoals een vrijwilliger die werkt met jeugd in een bibliotheek. Voor sommige functies is een VOG wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor onderwijzers, gastouders en taxichauffeurs. Dit is niet het geval bij bibliotheken in het algemeen.

Vrijwilligers en VOG

Ruim 3.000 vooral sportverenigingen en scoutinggroepen kunnen gebruik maken van beleidsregels van het ministerie van Veiligheid en Justitie waardoor zij niet hoeven te betalen voor hun VOG-aanvragen.

Helaas blijkt dat bibliotheken voor de ruim 9.000 vrijwilligers hier geen gebruik van kunnen maken, want bibliotheken voldoen niet aan de voorwaarden die in de beleidsregel worden gesteld. Bij een prijs per 1 maart aanstaande van € 33,85 voor digitale aanvragen en € 41,35 voor schriftelijke aanvragen kunnen de theoretische kosten in totaal tot een kleine € 4 ton oplopen voor een eenmalige aanvraag voor de huidige vrijwilligers.