Lees verder
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) roept al haar leden op deel te nemen aan de internetconsultatie die het ministerie  van OCW gestart is over de concept bibliotheekwet.

Dat er een wet komt, is een goede zaak. Dat er een wet komt zoals die nu voorligt, is een gemiste kans.

Scheiding

De VOB betreurt het dat er geen borging van de lokale bibliotheken in de wet is opgenomen.
Maar de meeste moeite hebben we met de scheiding tussen de landelijke digitale bibliotheek en de lokale fysieke bibliotheken. Zoals nu geformuleerd, is het geen twee-eenheid; iets waar de branche zeer aan hecht en wat toenmalig bewindspersoon Halbe Zijlstra en de huidige minister Jet Bussemaker wel degelijk hebben toegezegd. Dat de leden van de openbare bibliotheken automatisch lid worden van ook de digitale bibliotheek is logisch. Dat het omgekeerde niet geregeld wordt in de wet is voor de VOB onverteerbaar.

Apart lidmaatschap

Voor de VOB is een aparte ledenadministratie voor de digitale bibliotheek, zoals die nu voorzien wordt in de wet, onaanvaardbaar. De expertise, instrumenten voor ledenadministratie, relatiebeheer en marketing zijn onderdeel van het lokale bibliotheekbedrijf. De branche vindt het onjuist om voor de digitale bibliotheek een apart lidmaatschap te introduceren. Dit is inefficient en kostenverhogend voor de branche. Sterker nog, de branche verwacht dat dit een uithollend effect zal hebben op de lokale bibliotheek.