Lees verder
Een ondernemende houding vraagt ook veel van toezicht en bestuur. De bijeenkomst 'Governance in de ondernemende bibliotheek' trok veel aandacht van toezichthouders en directies.

Uit de geanimeerde panelgesprekken, vragen en discussie met het publiek bleek dat er nog veel meer aan goed toezicht en beheer van bibliotheken kan worden gedaan.

De bijeenkomst betekende een grote stimulans daartoe. De Code Governance Cultuur en ook de Code Culturele Diversiteit zetten aan tot regelmatige reflectie. Er zijn tal van mogelijkheden om de kennis op dit vlak te versterken.

Presentaties

De inleiders hebben hun presentaties beschikbaar gesteld voor follow up. Bekijk de stukken:

  • Presentatie Marian Koren (VOB)
  • Presentatie M. Loudon (Cultuur+Ondernemen)
  • Presentatie Ron Soonieus (Camunico) en de link naar de rapporten
  • Presentatie Richtje Sybesma (Binoq Atana)
  • Presentatie Lida van den Broek (Kantharos)
  • Programma  ‘Governance in de ondernemende bibliotheek’

De werkconferentie is georganiseerd vanuit het programma ‘De Bibliotheek onderneemt’.