Lees verder
De gezamenlijke bijeenkomst van VOB en FNV Publiek Belang over gezond werken en omgaan met werkdruk is goed ontvangen. De sociale partners nemen de opbrengsten mee in onder andere het behandelen van het thema 'balans tussen werk en privé', één van de thema's uit het sociaal contract.

Daarbij richten ze als eerst op het inroosteren voor de zaterdag, wat in sommige bibliotheken tot een probleem leidt.

Pilot zelfroosteren zaterdag

Wilt u als bibliotheek meedoen aan een pilot gericht op zelfroosteren van de zaterdagdienst? Stuur een mail aan Christine Oyen o.v.v. ‘Pilot zelfroosteren zaterdag’. 

Presentaties ‘Gezond werken: omgaan met werkdruk’

Op 25 februari is deze bijeenkomst bezocht door ongeveer 40 vertegenwoordigers van werkgevers en 40 werknemers.

Na opening door Jan Hoogenberg, de voorzitter van het COAOB (Centraal overleg arbeidsvoorwaarden OB) hield Gaby Reijseger van ArboNed een interactieve presentatie over de visie van deze arbodienst op werkdruk. Centraal in haar verhaal stond dat de onderkenning van enerzijds stressfactoren en anderzijds factoren die energie geven. Ze vergeleek de energie nodig voor een werkdag met die van een mobiele telefoon: als de telefoon te snel leeg loopt, scheelt het als je apps eraf haalt, maar daar laadt die nog niet van op. In het werk zijn bronnen die opladen: betrokkenheid, bevlogenheid en op een plezierige manier op je werk zijn gericht.

Na de pauze met een gezond schaaltje fruit ging Jacques Christis van de Hanzehogeschool verder. Hij maakte het onderscheid tussen werkgebonden en persoonsgebonden oorzaken van werkstress.
Werkdruk verwijst naar de arbeidsorganisatorische oorzaken van werkstress. Van werkdruk is sprake wanneer medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk met problemen geconfronteerd worden, terwijl zij door de wijze waarop het werk is georganiseerd, niet de regelmogelijkheden hebben om die problemen op te lossen. Niet de problemen op zich, maar de onmogelijkheid ze op te lossen zorgen voor werkdruk.

De hand-outs van de presentaties worden binnenkort geplaatst.