Lees verder
De VNG heeft een brief van de VOB ontvangen om de openbare bibliotheek te positioneren als partner voor de gemeente in het licht van de drie decentralisaties (3D). Wij zijn nu op zoek naar goede voorbeelden.

De 3D gaan over de beleidsterreinen werk, jeugd en zorg. De bibliotheek kan de gemeente(n) helpen op deze nieuwe beleidsterreinen.

Rol bibliotheken

De VOB voerde een gesprek op 3 april met de VNG om deze rol van de bibliotheek te bepleiten. De VNG is zeer geïnteresseerd in wat bibliotheken te bieden hebben. Er is bij gemeenten bijvoorbeeld behoefte aan een sociale kaart.

Concrete voorbeelden

De VNG vroeg ons concrete voorstellen te doen waarmee de bibliotheek de gemeente kan helpen. Denk hierbij aan het Wmo-loket, de sociale kaart of bijvoorbeeld de samenwerking met Uwv in Weert.

Heeft u ook goede voorbeelden? Stuur ze door naar de VOB o.v.v. ‘Rol van bibliotheken binnen 3D’ via de mail vereniging@debibliotheken.nl.