Lees verder
Ben jij onze nieuwe vertegenwoordiger VO pensioenregeling? Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de werkgeversvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan (VO) van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan beoordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt;
 • de pensioenregeling goed heeft uitgevoerd;
 • het beleid goed heeft uitgevoerd;
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd;
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het verantwoordingsorgaan kan het bestuur ook adviseren over bepaalde onderwerpen.

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft 6 leden, waarvan 2 leden de werkgevers vertegenwoordigen, 3 leden de werknemers vertegenwoordigen en 1 lid de gepensioneerden vertegenwoordigt.

Kandidaten worden voor een periode van 3 jaar benoemd en zijn maximaal driemaal herbenoembaar. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen hier voor een jaarlijkse vergoeding.

Competenties

Van de leden van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat zij kunnen acteren op geschiktheidsniveau A. Het nieuwe lid dient daarom bereid te zijn zich binnen een periode van een jaar bij te scholen tot het hiervoor genoemde geschiktheidsniveau A. Het POB faciliteert hiervoor de benodigde opleidingen.

Van een lid van het verantwoordingsorgaan wordt verwacht dat hij of zij:

 • betrokken is, met diepgaande interesse in het onderwerp pensioen;
 • onafhankelijk is;
 • verantwoordelijk is;
 • strategisch kan denken en beschikt over reflecterend vermogen
 • beschikt over communicatieve en relationele vaardigheden:
 • besluitvaardig is;
 • beschikt over gevoel voor integriteit en hiernaar handelt.

Interesse?

Meer informatie treft u aan in de ‘competentievisie verantwoordingsorgaan pensioenfonds openbare bibliotheken‘.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze functie, stuur dan uw motivatie en c.v. naar vereniging@debibliotheken.nl o.v.v. vacature verantwoordingsorgaan POB.