Lees verder
Zeven branche- en werkgeversverenigingen in de kunst- en cultuursector, waaronder de Vereniging voor Openbare Bibliotheken, hebben gezamenlijk gereageerd op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wab moet verbetering brengen in de verstoorde balans tussen vaste en flexibele contracten. Met het wetsvoorstel wordt het aangaan van tijdelijke en flexibele contracten duurder. Lees de gezamenlijke ‘Reactie internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in balans’ van Cultuurconnectie, Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD), Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) en de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De zeven branche- en werkgeversverenigingen onderschrijven voor het overgrote deel de ingezonden reactie van VNO-NCW/MKB-Nederland, waar de Federatie Cultuur zich ook bij heeft aangesloten.

Voor vragen kunt u terecht bij Christine Oyen.