Lees verder
De Gezamenlijke innovatieagenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 is door het bestuurlijk overleg van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vastgesteld. Vertegenwoordigers van bibliotheken, gemeenten en netwerkpartners werken deze agenda de komende maanden uit in de 'Actieagenda innovatie 2017-2018'.

Gezamenlijke ambities

In de innovatieagenda zijn de gezamenlijke ambities bijeengebracht op vier onderwerpen:

  • jeugd & onderwijs
  • participatie & zelfredzaamheid
  • persoonlijke ontwikkeling
  • verandering & verbreding van de klassieke bibliotheek

Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheidslagen (gemeenten, provincies en het rijk), bibliotheken, Provinciale Ondersteuningsinstellingen en de Koninklijke Bibliotheek uitgewerkt. 

Download hier de gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018.