Lees verder
De vakbonden hebben besloten om het gezamenlijk overleg tussen de cao-tafel Openbare Bibliotheken en cao-tafel Kunsteducatie voor onbepaalde tijd op te schorten.

Zij hebben dit besluit op 9 mei in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) toegelicht.

Intentieovereenkomst

De cao-tafel Openbare Bibliotheken was al enige tijd in gesprek met de cao-tafel Kunsteducatie over een intentieovereenkomst. Met deze overeenkomst wilden we komen tot een gezamenlijke cao met het oog op de groei van het aantal multifunctionele organisaties. Bij dit gezamenlijk overleg waren twee werkgeversdelegaties – vanuit de VOB en Cultuurconnectie – en vijf vakbonden betrokken.

Hoe nu verder

Een meerderheid van onze leden heeft in ons ledenonderzoek 2016 aangegeven voorstander te zijn om cao’s van andere branches in de cultuur samen te brengen. Binnenkort bespreken de werkgeversdelegaties van de VOB en Cultuurconnectie hoe nu verder te gaan.