Lees verder
Sociale partners hebben in het COAOB besloten de VPL-regeling af te schaffen per 1 januari 2015. VPL staat voor 'Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling'.

In bijgevoegde notitie ‘Gevolgen afschaffing VPL-regeling per 1 januari 2015’ leest u wat dit betekent en wat hiervan de gevolgen zijn. Medewerkers die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zijn door het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) individueel geïnformeerd.

Informeren medewerkers

Het is van belang uw medewerkers die overwegen binnen afzienbare tijd met pensioen te gaan hiervan op korte termijn over te informeren. Nu de pensioenleeftijd is verhoogd naar 67 jaar, betekent dit dat werknemers die vóór hun 67-ste AOW gaan ontvangen en tevens vanaf dat moment ouderdomspensioen (en eventueel partnerpensioen) willen ontvangen tijdig (minimaal twee maanden ervoor) hun pensioen moeten aanvragen.

Nadere berichtgeving hierover ontvangt u binnenkort van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).