Lees verder
Op 1 juni organiseerde de VOB een studiebijeenkomst voor directeuren en HR-functionarissen over juridische aspecten van reorganisaties in relatie tot de cao Openbare Bibliotheken.

De deelnemers gaven aan de bijeenkomst als zeer nuttig en informatief te hebben ervaren met voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Cao OB

Het inhoudelijke deel werd verzorgd door mevrouw mr. M.E. Stefels en meneer mr. P.S. Fluit van Stadhouders Advocaten.

De belangrijkste aspecten met betrekking tot reorganisaties uit de Wet werk en zekerheid, de Wet op de Ondernemingsraden, het Sociaal Plan en de cao Openbare Bibliotheken kwamen aan bod.