Lees verder
Nederlandse gemeenten hebben steeds meer moeite om rond te komen volgens de benchmark "Financiële positie gemeenten onder druk. De impact van het sociaal domein" van BDO Accountants & Adviseurs.

De gemiddelde solvabiliteit ging als gevolg van de recessie van 42 procent in 2009 naar 35 procent in 2017. Hoewel er sinds 2015 sprake is van een lichte opleving vanwege economisch herstel, is de verwachting dat de solvabiliteit van gemeenten vanaf 2018 verder afneemt.

Sociaal domein

Deze verdere daling is een direct gevolg van de invoering van het ‘sociaal domein’ in 2015. Gemeenten kunnen de taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – met gemiddeld bijna 40 procent van de totale begroting veruit de grootste uitgavepost – financieel nu nog maar nét dragen. Bekijk de benchmark "Financiële positie gemeenten onder druk. De impact van het sociaal domein" van BDO Accountants & Adviseurs.