Lees verder
Om een goed beeld te krijgen van de diverse geluiden over nieuwe gemeentelijke bezuinigingen onder onze leden, heeft de Vereniging van openbare Bibliotheken (VOB) een peiling uitgezet.

Bezuinigingspercentages

Van de 149 bibliotheekorganisatie hebben er 102 (68%) de peiling over de financiering vanaf 2019 volledig ingevuld. 18% hiervan gaf aan dat ze in 2019 te maken krijgen met bezuinigingen. De bezuinigingspercentages lopen uiteen van 2% tot 15%.

Geen indexering

Een deel van onze leden gaf uit zichzelf aan dat er niet bezuinigd wordt, maar dat er al een flinke periode niet geïndexeerd is. De CBS cijfers over de laatste jaren laten zien dat de totale gemeentelijke financiering tussen 2010 en 2017 terug liep van € 473 miljoen naar € 415 miljoen. Een achteruitgang van 12% over de gehele linie.

Evaluatie Wsob

In het licht van de evaluatie van de bibliotheekwet dit jaar waarbij de zwakke plekken in het netwerk (witte dan wel grijze vlekken) op de agenda staan en extra aandacht gaan krijgen door de moties Asscher en Asscher/Aartsen, blijft de VOB dit actief monitoren.