Lees verder
De VOB ziet aanleiding om zich te laten horen over geletterdheid in het licht van het regeerakkoord van kabinet Rutte III.

Als Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zijn we heel blij met de aandacht die het kabinet geeft aan het bestrijden van laaggeletterdheid. De bibliotheken zijn partner voor alle initiatieven die er genomen worden om laaggeletterdheid te bestrijden.
Bekijk hier de brief ‘Regeerakkoord en een geletterde samenleving’ aan de Tweede Kamer.