Lees verder
De afgelopen weken zijn er twee verschillende documenten gelekt die betrekking hebben op de hervorming van het auteursrecht. De inhoud van de documenten versterkt de verwachting dat de Europese Commissie de kwestie rondom het uitlenen van e-boeken, wil regelen via de door de VOB aangespannen rechtszaak.

Beleidsopties

Het eerste document dat naar buiten kwam was een Impact Assessment waarin de voor- en nadelen van de verschillende beleidsopties zijn onderzocht. Ook worden de beleidsopties met betrekking tot uitzonderingen in de auteursrechtrichtlijn besproken. Een specifieke uitzondering voor het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken ontbreekt in dit document.

Hervorming auteursrecht

Het tweede document is de communicatie van de Europese Commissie, die als overkoepelend document met het voorstel voor de nieuwe auteursrechtrichtlijn naar buiten had moeten komen. In dit document wordt het beleid van de Europese Commissie ten aanzien van de hervorming van het auteursrecht verder toegelicht. Ook hier wordt nog niet gesproken over een uitzondering voor het uitlenen van e-boeken door openbare bibliotheken. Wel wordt de rechtszaak die de VOB heeft aangespannen omtrent het uitlenen van e-boeken genoemd. De Europese Commissie geeft aan dat er in afwachting van het vonnis, naar enkele uitzonderingen in de richtlijn opnieuw gekeken wordt.

Eurocommissaris Gunther Oettinger maakt vanmiddag om 15:15 uur het voorstel bekend.