Lees verder
In de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is in artikel 11 (vierde lid) opgenomen dat openbare bibliotheken, die voldoen aan de wettelijke vereisten, gegevens moeten leveren aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

In de ministeriële regeling ‘Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen’ is uitgewerkt om welke gegevens het gaat.

Regeling gegevenslevering openbare bibliotheekvoorzieningen

Deze regeling is op 10 december verschenen in de Staatscourant. Ook is de ingang van de regeling vastgesteld. De eerste aanlevering van de gegevens door de lokale bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (KB) vindt plaats in het jaar 2016. De eerste aanlevering door de provinciale ondersteuningsinstellingen vindt plaats in 2017.

Verzamelen gegevens

De VOB heeft met de Koninklijke Bibliotheek, die namens de minister de gegevens zal verzamelen, afgesproken dat in 2016 de gegevensopvraging voor de jaarlijkse BIS en de ministeriele verantwoordelijkheid zoveel mogelijk via één kanaal zal gaan verlopen. 
Houdt u er rekening mee dat u in 2016 gegevens over 2015 moet leveren?