Lees verder
De website fairpracticecode.nl is gepresenteerd tijdens de werkconferentie Arbeidsmarktagenda op 21 januari. Op deze site is o.a. de vernieuwde Fair Practice Code (versie 2.0) te vinden en bestaat de mogelijkheid om een Quickscan te doen.

Hiermee kunnen werk-/opdrachtnemers en werk-/opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector in tien stappen testen in hoeverre zij aan de Fair Practice Code voldoen.

FPC

De Fair Practice Code (FPC) is een gedragscode voor ondernemen en werken in de culturele en creatieve sector op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. Het opstellen van de FPC is een van de agendapunten (1.3) in de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve sector. In het najaar van 2017 is een eerste versie van de code gepubliceerd. Op basis van reacties hierop is de code op enkele punten aangepast.