Lees verder
Bestuur van de VOB heeft Frans van Groeninge voorgedragen voor herbenoeming in het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB).

Frans van Groeninge (oud hoofd bedrijfsvoering van de Bibliotheek Midden-Brabant) gaat zijn tweede termijn in, hij was in 2014 voor het eerst benoemd.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het POB legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur goede beleidskeuzen heeft gemaakt, het beleid goed heeft uitgevoerd, de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd en of het rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Meer informatie vindt u op de website van het POB.