Lees verder
Met deze voucher wil het Fonds Podiumkunsten (FPK) een brug slaan tussen maatschappelijke organisaties en podiumkunstenaars.

Hiervoor gaat het Fonds Podiumkunsten een unieke samenwerking aan met vier maatschappelijke partners: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, De Zonnebloem, Jantje Beton en met ons, de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

100 opdrachten

De vier partners kunnen samen 100 opdrachten verstrekken aan professionele podiumkunstenaars door vouchers twv 5000 euro in te zetten voor kleinschalige uitvoeringen ter gelegenheid van bijvoorbeeld een verjaardag, een opening, een afscheidsfeest of om iemand in het zonnetje te zetten. Te denken valt aan een componist met een instrumentalist of zanger, een theatertekstauteur met een acteur of een choreograaf en een danser. De partners kiezen zelf waarvoor en aan wie een opdracht verstrekt wordt, het Fonds Podiumkunsten kan ze desgevraagd begeleiden bij het kiezen van de makers en uitvoerenden. Het Fonds staat tegelijkertijd garant voor de professionaliteit en kwaliteit van de podiumkunstwerken

Werkgelegenheid

Met dit initiatief wil het Fonds zichtbaar maken wat professionele kunstenaars kunnen betekenen voor maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd komen podiumkunstenaars aan het werk in een periode waarin werkgelegenheid onder druk staat en krijgt het Fonds nieuwe inzichten in het werken met partijen uit een ander circuit.

Voucherregeling

De resultaten van deze opdrachten zullen de komende 12 maanden door UAF, de Zonnebloem, Jantje Beton, VOB en het Fonds Podiumkunsten gedeeld worden. Hopelijk worden andere organisaties ook geïnspireerd en zullen op een vergelijkbare manier nog meer podiumkunstenaars aan het werk helpen in een periode waarin werkgelegenheid geen vanzelfsprekendheid is.

Meer informatie over de regeling is te bekijken op de website van Fonds Podiumkunsten.