Lees verder
De Belastingdienst heeft een brief gestuurd aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's; hieronder valt een groot aantal bibliotheken), waarin staat dat zij voor de publicatie van gegevens vanaf 1 januari 2021 een standaardformulier moeten gebruiken. Kleinere ANBI’s mogen ook het standaardformulier gebruiken, maar daar geldt geen verplichting voor.

Het verplicht gebruik van het standaardformulier geldt vanaf 1 januari 2021 voor ANBI’s die o.a. “niet actief geld of goederen werven onder derden, als de lasten in het betreffende boekjaar meer dan € 100.000 bedragen”. Navraag bij de Belastingdienst leert ons dat een instelling die € 100.000,- of meer aan baten heeft (subsidie, fondswerving e.d.) als grote ANBI wordt beschouwd. 

De standaardformulieren staan op de website van de Belastingdienst. ANBI’s zijn verplicht zich jaarlijks financieel te verantwoorden over het afgelopen jaar en die verantwoording te publiceren. Maximaal een halfjaar na afloop van het boekjaar moet de informatie via internet openbaar zijn gemaakt. Het niet voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot intrekking van de ANBI-status.