Lees verder
De campagne 'Nederland Leest' start weer op 1 november 2013 met centraal het boek van Godfried Bomans 'Erik of het kleine insectenboek'. Veel bibliotheken organiseren activiteiten tijdens deze campagne waaronder het vertonen van de gelijknamige film.

De VOB zet even op een rijtje waar u bij een filmvertoning via DVD of Blue-ray aan moet denken.

Rechten

De filmrechten van het boek berusten bij de auteursrechten-organisatie FilmService. U hoeft zelf hier niets voor te regelen.
De VOB heeft met FilmService een mantelovereenkomst gesloten voor alle VOB leden. Dit houdt in dat u korting krijgt van 10 tot 30% als u een licentie aanvraagt voor een filmvertoning. Vermeld bij aanmelding dat u onder de VOB-korting valt.

Licenties voor vertoningen

Om een film te vertonen in uw bibliotheek moet u uw bibliotheek aanmelden bij FilmService en een standaardlicentie afsluiten. Dat doet u zelf, want het is geen onderdeel van het mantelcontract. Dit contract regelt alleen de korting.
Let op: als u publiekelijk gaat aankondigen dat u in de bibliotheek een film gaat vertonen, bijvoorbeeld via uw site of in de plaatselijke krant, dan heeft u een extra vergunning nodig. De zogenaamde Pluslicentie. Voor die Pluslicentie moet u extra betalen. Dit houdt verband met de concurrentie met plaatselijke bioscopen.

Als u een film wilt vertonen en u beschikt niet over een DVD of Blue-ray, dan kunt u ook bij FilmService via een abonnement een film huren.

Aanmelden

Voor aanmelding bij FilmService of het downloaden van diverse documenten kunt u terecht op FilmService.nl. Of bel met Martin van Geffen (FilmService) op 0183-583000.