Lees verder

Moet de uitkering bij aanvullend geboorteverlof van 70% van het UWV, worden aangevuld door de werkgever tot 100%?

Het aanvullend geboorteverlof kent geen loondoorbetalingsverplichting en dient dus behandeld te worden als onbetaald verlof. Voor deze periode kan de werknemer een uitkering van het UWV ontvangen. Deze uitkering bestaat uit 70% van het dagloon. De werkgever kan de uitkering namens de werknemer bij het UWV aanvragen. De werkgever hoeft de uitkering dus niet aan te vullen.

Bouwt de werknemer vakantie op gedurende het onbetaald verlof?

In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat de werknemer wel de wettelijke vakantiedagen opbouwt gedurende het agv. De cao regelt geen recht op opbouw van bovenwettelijke dagen tijdens het agv.
Overwogen kan worden deze toch toe te kennen, omdat de administratieve verwerking van de tijdelijke aanpassing waarschijnlijk niet opweegt tegen de besparing die het oplevert.

Wordt gedurende de periode van aanvullend geboorteverlof, pensioen opgebouwd?

In principe stopt de pensioenopbouw gedurende de periode van onbetaald verlof en dus ook tijdens het aanvullend geboorteverlof.
De pensioenopbouw kan worden voortgezet, mits er ook premie wordt betaald. De premie kan worden gebaseerd op basis van de uitkering die de werknemer ontvangt, maar kan ook op basis van het loon dat de werknemer ontving, voorafgaand aan het geboorteverlof. De werkgever is niet verplicht de werkgeversbijdrage te betalen gedurende die periode, die komt dan ook voor rekening van de werknemer.
Dit betekent dat het aan de werknemer is om te kiezen voor verdere pensioenopbouw gedurende het geboorteverlof. In overleg met het pensioenfonds is het ook de werknemer die de hoogte van de premie bepaald in die periode (100 of 70%). Tot slot is het van belang om AZL in ieder geval te informeren als een werknemer gebruik maakt van aanvullend geboorteverlof en, als dit het geval is, welke keuze de werknemer maakt rond de voortzetting van zijn pensioenopbouw.