Lees verder

Moet de uitkering bij aanvullend geboorteverlof van 70% van het UWV, worden aangevuld door de werkgever tot 100%?

Het aanvullend geboorteverlof kent geen loondoorbetalingsverplichting en dient dus behandeld te worden als onbetaald verlof. Voor deze periode kan de werknemer een uitkering van het UWV ontvangen. Deze uitkering bestaat uit 70% van het dagloon. De werkgever kan de uitkering namens de werknemer bij het UWV aanvragen. De werkgever hoeft de uitkering dus niet aan te vullen.

Bouwt de werknemer vakantie op gedurende het onbetaald verlof?

In de Wet arbeid en zorg is geregeld dat de werknemer wel de wettelijke vakantiedagen opbouwt gedurende het agv. De cao regelt geen recht op opbouw van bovenwettelijke dagen tijdens het agv.
Overwogen kan worden deze toch toe te kennen, omdat de administratieve verwerking van de tijdelijke aanpassing waarschijnlijk niet opweegt tegen de besparing die het oplevert.

Wordt gedurende de periode van aanvullend geboorteverlof, pensioen opgebouwd?

De pensioenopbouw van de werknemer loopt tijdens het geboorteverlof namelijk gewoon door alsof de werknemer de volledige uren werkt. Dat hebben sociale partners met elkaar afgesproken.