Lees verder
Op 11 september was een extra bestuursvergadering van de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) over de tarieven leenvergoedingen. Opnieuw kwamen de partijen in de StOL niet tot overeenstemming over een tarief voor 2019.

In de voorbereiding van deze vergadering liet de VOB onderzoek doen naar de weglekeffecten van het programma De Bibliotheek op school. Het onderzoek ‘Leenrecht onder de loep’ is niet besproken in de vergadering. Alle aandacht ging naar verschillen in opgaves van uitleningen door bibliotheken in verschillende publicaties.

Uitleningen

De VOB heeft Stichting Leenrecht toegezegd om zich in te spannen om haar leden te bewegen eenduidige opgave te doen van uitleningen. Dit alles in het belang van leden van de VOB die deze verplichting correct nakomen.