Lees verder
Staatssecretaris Uslu heeft op 23 mei de Hoofdlijnenbrief ‘cultuur 2022: Herstel, vernieuwing en groei’ aan de Tweede Kamer toegestuurd. In deze brief gaat de staatssecretaris in op wat er nodig is om de ambities in het cultuurbeleid te realiseren. In 2022 komt er € 3,15 miljoen voor de online bibliotheek en circa € 1 miljoen voor bibliotheken in Caribisch Nederland. Over de structurele investeringen in cultuur vanaf 2023 wordt de Tweede Kamer na Prinsjesdag geïnformeerd.

Een toekomstgericht bibliotheekvoorziening in iedere gemeente

De behoefte aan de bibliotheek is en blijft groot, aldus staatssecretaris Uslu. De staatssecretaris benadrukt het belang van de bibliotheek als de meest laagdrempelige, algemene publieke cultuurvoorziening die door alle bevolkingsgroepen wordt bezocht. Door het brede aanbod van diensten en activiteiten draagt de bibliotheek bij aan persoonlijke ontwikkeling, verbetering van maatschappelijke kansen en sociale cohesie, aldus de staatssecretaris. Bibliotheken worden daarnaast als belangrijke partner gezien bij het stimuleren van leesbevordering.

De staatssecretaris maakt zich grote zorgen over de afname van het aantal bibliotheekvestigingen. Gezamenlijk met gemeenten en provincies gaat het ministerie aan de slag met de ambitie uit het regeerakkoord om een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in iedere gemeente te realiseren. Staatssecretaris Uslu benoemt een aanpassing van de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) hierbij nadrukkelijk als één van de mogelijkheden. Daarnaast zal de staatssecretaris zich gezamenlijk met minister Wiersma inzetten om de samenwerking tussen scholen (inclusief het MBO), bibliotheken en de omgeving rondom jongeren te versterken.

Aandacht voor jongeren en makers

In de hoofdlijnenbrief is er veel aandacht voor jongeren en cultuurmakers, mede omdat de coronacrisis juist op hen veel impact heeft gehad. Het ministerie komt met extra ondersteuning aan lokale plekken en initiatieven voor jongeren om zich creatief te ontwikkelen. Concreet wordt er extra geïnvesteerd in de regeling Samen Cultuurmaken. Voor de grotere steden (G4 en G40) komt er daarnaast een regeling die activiteiten en vormen stimuleert van eigentijdse cultuurbeoefening zoals repetitieruimtes, broedplaatsen, creatieve hubs en andere plekken voor jongeren om nieuwe vormen van cultuur te maken. De groep van startende cultuurmakers en jonge cultuurprofessionals wil de staatssecretaris via regelingen bij de zes Rijkscultuurfondsen alsnog een kans bieden een podium of werkplek te vinden en zo een CV en professioneel netwerk op te bouwen.

VOB: Investeer vanaf 2023 structureel in bibliotheekvoorzieningen

De VOB is blij dat bibliotheekvoorzieningen gezien en erkend worden in de brief van de staatssecretaris. Het is zeer positief dat er nog dit jaar extra geld bijkomt voor de online bibliotheek en bibliotheken in Caribisch Nederland. De VOB benadrukt het belang om vanaf 2023 structureel te investeren in het behoud en versterken van bibliotheekvoorzieningen. De Raad voor Cultuur heeft becijferd dat hier € 95 miljoen voor nodig is.