Lees verder
Op 29 oktober lichten wij graag het vastgestelde onderhandelingsresultaat voor onze cao Openbare Bibliotheken – Kunsteducatie toe, het resultaat wordt dan ook in stemming gebracht.

Alle leden aangesloten bij de Vereniging van Openbare Bibliotheken die binnen hun organisatie de Cao Openbare Bibliotheken toepassen, hebben stemrecht.

Waar en wanneer

Je bent van harte welkom vanaf 10:30 uur voor de inloop met koffie en thee. We starten om 11.00 uur met de extra ledenvergadering. Om 13.00 uur staat er een lunch klaar.

De ledenbijeenkomst in de regio vindt na de lunch plaats in Bibliotheek Houten-Centrum. Klik hier voor meer informatie en de aanmeldlink.

Proces tot cao-bod

Het overleg om te komen tot een gezamenlijke cao Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie vindt sinds begin 2018 plaats en is zeer intensief en constructief geweest. Er zijn door sociale partners (FNV, CNV Connectief, Kunstenbond, en Alternatief voor Vakbond, VOB en Cultuurconnectie) grote stappen gezet en inmiddels is een akkoord dichtbij.

Voorstel

In juni 2019 is er door werkgevers een voorstel geformuleerd, op basis van het uitvoerige overleg dat tot dan had plaatsgevonden met de vakbonden. Dit voorstel is afgelopen zomer na aanvullende gesprekken met de vakbonden verder aangepast en verhelderd. Cao-partijen leggen dit voorstel de komende weken voor aan hun eigen achterban. Met de instemming van de achterbannen kan het resultaat hopelijk dan begin november 2019 worden bekrachtigd als akkoord en worden ondertekend. Hierna wordt de definitieve tekst van deze cao gezamenlijk vastgesteld.