Lees verder
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt 4 jaar lang jaarlijks 1,7 miljoen euro beschikbaar aan de zes cultuurfondsen voor samenwerking met andere sectoren zoals welzijn, zorg en sport.

Hiermee wil zij de positieve effecten van cultuur op het welzijn stimuleren, want cultuur is belangrijk binnen de samenleving. Het is waardevol voor de maatschappij en de economie.

Cultuur verbindt

Op 8 juli 2014 geeft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens. Ze gaat onder andere in op de samenwerking van openbare bibliotheken met culturele instellingen en het onderwijs (pagina 17).