Lees verder

Op vrijdag 26 november zijn tijdens de persconferentie door het kabinet extra coronamaatregelen aangekondigd. Deze hebben ook gevolgen voor bibliotheken.

Vanaf 28 november 2021 om 05.00 uur tot een nader te bepalen moment zijn de volgende wijzigingen van kracht:

  • Het maximaal aantal te ontvangen bezoekers wordt bepaald op basis van de norm maximaal 1 persoon per 5 m2.
  • Bibliotheken moeten uiterlijk om 20.00 uur sluiten.
  • Horeca, bioscopen en theaters in bibliotheken moeten om 17.00 uur sluiten. Naast het coronatoegangsbewijs voor toegang tot horeca, bioscopen en theaters is het verplicht bij verplaatsing een mondkapje te dragen. Voor bioscoop en theater is een capaciteitsbegrenzing gesteld.

Het protocol 8 ‘Openstelling bibliotheken i.v.m. coronamaatregelen’ is afgestemd met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Bekijk ook de toelichting op protocol 8.

Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid:

Kijk op Crisisbieb voor actuele vragen over de maatregelen, antwoorden en discussies. Ga naar biebtobieb.