Lees verder

Na de ledenvergadering van december 2012 heeft het bestuur besloten om Ton Brandenbarg, samen met een werkgroep uit de branche, advies te vragen over standpunten en strategie van de branche voor de door OCW beoogde bibliotheekwet.

De werkgroep Bibliotheekwet heeft in kort tijdsbestek de cruciale zaken voor een bibliotheekwet geïnventariseerd en de wegen die de VOB kan bewandelen verkend.

Advies
Het advies van de werkgroep draagt bij aan de afwegingen die, in een complex proces als dit, de agenda van het bestuur bepalen. Het bestuur hecht er sterk aan om de afwegingen en keuzes met de leden te delen en zo inzicht te geven in het proces waarin we zitten als branche.
Informatieoverdracht binnen de beperkingen die er zijn, er is immers nog geen concept wettekst beschikbaar, en standpuntbepaling zijn de belangrijkste onderwerpen voor de ledenraadpleging. Het bestuur wil met deze extra ledenvergadering de leden betrekken met de best mogelijke informatie over de komende wet en de overwegingen delen om zo tot een gedragen branchestandpunt te komen.