Lees verder
De evaluaties van de landelijke leesbevorderingsactiviteiten zijn door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer gestuurd op 13 februari 2015.

Het gaat om de volgende programma’s:

  • Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015.
  • Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015.
  • Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van schrijfvaardigheid, sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B.

Taal en geletterdheid

In het voorjaar volgt de beleidsbrief van het kabinet over de integrale aanpak taal en geletterdheid, die is aangekondigd bij de behandeling in de Tweede Kamer van de Wsob, de Wet specifieke uitkering volwasseneducatie en de begroting van OCW 2015.