Lees verder
Op woensdag 5 juli heeft een ruime meerderheid van het Europees Parlement (EP) tegen het mandaat herziening auteursrecht gestemd. Hiermee is het voorstel om de onderhandelingen over de herziening van de online copyright-wetgeving met de lidstaten te beginnen verworpen.

Alle Nederlandse Members of European Parliament (MEP’s) hebben tegen het mandaat gestemd. 

Herziening in september

Het voltallige Europees Parlement stemde met 318 stemmen voor, 278 tegen en 31 onthoudingen voor verwerping van het voorstel van de parlementaire commissie Juridische Zaken van 20 juni om de onderhandelingen te beginnen. De herziening van het online auteursrecht wordt nu doorgeschoven naar de volgende plenaire vergadering in september. Dan kunnen er nieuwe amendementen worden ingediend en er zal over de herziening gedebatteerd en gestemd worden. 

Artikel 11 & 13

Het verworpen voorstel lag op twee punten gevoelig. Enerzijds werd er een belasting op hyperlinks voorgesteld voor sites met betaalde content (art. 11) en anderzijds zouden internetplatforms een copyrightfilter moeten installeren om inhoud die gebruikers uploaden vooraf te screenen op auteursrechtelijk beschermd materiaal. (art. 13).

Open brief aan het Europees Parlement

In het licht van de stemming is er op 2 juli een open brief gestuurd aan alle 751 MEP’s, waarin de ondertekenaars de MEP’s oproepen om zich te verzetten tegen het mandaat. De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft deze brief ondertekend samen met 144 organisaties die onder andere privacy, burgerrechten en mediavrijheidsorganisaties, startups, softwareontwikkelaars, uitgevers, makers, journalisten, radio’s, bibliotheken, hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen vertegenwoordigen.