Lees verder
Het Europees Parlement heeft een overeenstemming bereikt met de Europese Raad over nieuwe wetgeving die boeken toegankelijker moet maken voor mensen met een leesbeperking. 

Met dit akkoord wil de Europese Unie aan verplichtingen voldoen die voortkomen uit het tekenen van het Verdrag van Marrakesh in 2014.

Beschikbaar stellen

In de hele EU leven meer dan 30 miljoen mensen met een leesbeperking. Zij krijgen nog steeds te maken met veel belemmeringen bij de toegang tot boeken en ander gedrukt materiaal. De noodzaak om meer werken en ander beschermd materiaal in toegankelijke vormen beschikbaar te stellen, is dan ook op internationaal niveau erkend.

De VOB vroeg met de brief ‘Aandacht voor Marrakesh Verdrag voor mensen met leesbeperking‘, op 13 maart 2017 extra aandacht voor het verdrag bij het parlement en de ministeries van Veiligheid & Justitie (V&J), Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Verplichte uitzondering auteursrecht

Met de goedgekeurde voorstellen wordt in het EU-recht een nieuwe verplichte uitzondering op het auteursrecht ingevoerd, in overeenstemming met het Verdrag van Marrakesh. Hierdoor zullen begunstigde personen en organisaties kopieën van werken in toegankelijke vormen kunnen maken en kunnen verspreiden in de EU en derde landen die partij zijn bij het Verdrag.

De stemming over dit onderwerp zal naar verwachting in juli plaats vinden.