Lees verder
Tijdens de inspiratiesessie over de rol van HR bij innovatie op 26 januari in het Eemhuis, kreeg het idee om een nieuw HR-netwerk vorm te geven veel steun van de aanwezigen. Het netwerk is bedoeld om de rol van HR in de bibliotheeksector te versterken en daarmee bibliotheken te helpen bij hun transitie.

De inspiratiesessie werd georganiseerd door Samenwerkende POI’s Nederland, Stichting BibliotheekWerk, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. 

Bibliotheken en HR

Prof. dr. Jeff Gaspersz, hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business Universiteit, startte de bijeenkomst met een interactieve lezing. Zijn prikkelende denkoefeningen leverde veel enthousiasme op en tientallen ideeën voor het stimuleren van creativiteit en ondernemerschap in bibliotheken.

Jos Debeij gaf een korte toelichting op “De gezamenlijke (innovatie)agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018” Om de innovatieagenda uit te werken tot een actieagenda, organiseert de KB regionale bijeenkomsten.

Rotterdam stimuleert mobiliteit door uitwisseling van medewerkers met andere organisaties. Jannet Wiersma, HR manager van de bibliotheek Rotterdam, gaf inzicht in de werking van dit proces. Haar presentatie van het ‘Werknetwerk Rotterdam’ is een mooi voorbeeld van kennisdeling met HR-collega’s.

Over de nut en noodzaak van een HR-netwerk werd in groepjes gebrainstormd, dit leverde mooie tips op om het netwerk tot een succes te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • agendeer inspirerende thema’s die de branche verder helpen 
  • focus op de toegevoegde waarde
  • begin klein en vorm groepjes rondom de thema’s
  • vraag om commitment aan de doelstellingen
  • zorg voor zichtbaarheid en vier successen
  • houd bibliotheken zonder HR-functionaris ook aangesloten
  • betrek af en toe mensen van buiten de branche 

Een van de belangrijkste kritische noten die gehoord werden is dat er al kleine goed functionerende regionale netwerken zijn. Het landelijke netwerk moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben. Een belangrijke voorwaarde die meegenomen wordt in het verder ontwikkelen van ons HR-netwerk.

Bekijk hier de ‘oogst van de ochtend’ 

Bekijk hier de lezing van Prof. dr. Jeff Gaspersz

Bekijk hier de presentatie van Jos Debij

Wilt u meer weten over Werknetwerk Rotterdam? Mail dan naar Jannet Wiersma.