Lees verder
De VOB is verheugd dat de bibliotheken in grote aantallen hebben gereageerd op de enquête 'Route 2020'. Met een respons van 58 % hebben we een betrouwbaar beeld van de wensen die leven ten aanzien van de thema's voor de ontwikkelagenda Route 2020.

Hartelijk dank voor het invullen en het meedenken!

Hoe gaat het nu verder?

In de week van 13 april wordt een eerste rapportage aangeleverd. Op basis daarvan bekijken we of er nog aanvullende acties nodig c.q. wenselijk zijn. Op de VOB bestuursvergadering van 22 mei zal het definitieve document dat aan de alv van 18 juni wordt voorgelegd, gereed moeten zijn.

Route 2020

Op hoofdlijnen wil dit document een beeld geven van:

  • wat we willen bereiken met Route 2020;
  • belangrijkste thema’s, door de leden zelf gekozen;
  • globaal inzicht in wat de leden hebben aangegeven zelf bij te willen dragen aan Route 2020;
  • globale aanpak van de uitwerking van Route 2020 gedurende de tweede helft van 2015;
  • meer helderheid over de beschikbare (extra) budgeten die in elk geval vanuit de VOB beschikbaar zijn.

Met elkaar hopen we op 18 juni een besluit te kunnen nemen over de vijf thema’s waar de VOB en zijn leden in de tweede helft van 2015 mee aan de slag willen gaan.