Lees verder
Vanaf 1 juli 2016 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) dwingend en is artikel 4, leden 2 en 3, van de cao openbare bibliotheken niet meer van toepassing.

Tot 1 juli 2016 kan op grond van dit artikel 4 van de cao Openbare Bibliotheken een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidscontracten worden gesloten voor de gezamenlijke duur van drie jaar.

Tijdelijke contracten

Dit betekent dat een, op 1 juli 2016 lopend tijdelijk contract (dat vóór 1 juli 2016 is aangegaan) automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt indien dat het vierde contract in de keten is of de totale duur van de tijdelijke contracten meer dan twee jaar bedraagt.

Voorbeeld 1

Een tweede contract in de keten overschrijdt op 1 juli 2016 een periode van 2 jaar: vanaf dat moment is het tweede contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd geworden.

Voorbeeld 2

Een vierde contract in de keten is ingegaan op 30 juni 2016: op 1 juli 2016 is het vierde contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd geworden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk Werkgeverszaken.