Lees verder
De werkgroep Intellectueel Eigendomsrecht en Hervorming Auteursrecht binnen de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement heeft een rapport uitgebracht over de hervorming van het auteursrecht binnen de EU. De eerste lezing van het rapport staat nu gepland voor 6 juli 2015.

In het rapport ‘Draft report on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society’ wordt gepleit voor een uitzondering die het bibliotheken toestaat om e-books te kopen en uit te lenen. De belangrijkste persoon achter dit rapport is de Europarlementariër Julia Reda. Het rapport wordt daarom ook omschreven als het Reda-rapport.

Eigen-initatiefrapporten

Het auteursrecht is op Europees niveau geregeld in de Auteursrechtrichtlijn 2001/29. Deze richtlijn zal hervormd worden, wat betekent dat er een nieuwe Europese richtlijn over auteursrecht komt. Het Europees Parlement heeft in de Europese wetgevingsprocedure geen initiatiefrecht, het mag dus geen wetsvoorstellen indienen. Wel mag het Europees Parlement eigen-initiatiefrapporten schrijven. Deze rapporten maken de weg vrij voor nieuwe wetgevende voorstellen, onderzoeken verscheidene mogelijkheden, geven een antwoord op communicaties van de Europese Commissie of duiden de positie van het Europees Parlement met betrekking tot verschillende aspecten van Europese integratie. Deze rapporten zijn belangrijke middelen in de eerste fase van de wetgevingsproces en een poging om de agenda vorm te geven.

Adviezen andere commissies

De commissie Juridische Zaken is niet de enige commissie in het Europees Parlement die zich met de hervorming van het auteursrecht bezig houdt. Andere commissies kunnen een advies geven over het eigen-initiatief rapport. De commissies Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) en Interne markt en Consumentenbescherming (IMCO) hebben een advies geschreven over dit rapport.
Met betrekking tot het uitlenen van e-books schrijft de commissie Industrie, Onderzoek en Energie dat ze de Europese Commissie verzoeken om de vaststelling van een verplichte beperking op grond waarvan openbare en onderzoeksbibliotheken boeken in digitaal formaat kunnen uitlenen aan publiek voor eigen gebruik, ongeacht de plaats van toegang. De commissie Interne markt en Consumentenbescherming verzoekt de Europese Commissie en de lidstaten om de opname van e-books als onderdeel van uitleenstelsels te bevorderen, op voorwaarde dat alle nodige overeenkomsten zijn afgesloten of getracht te verkrijgen, om te garanderen dat de rechthebbenden een billijke vergoeding ontvangen.

Bekijk de adviezen en het Reda-rapport op website van Europees Parlement.